December 3, 2021

De vraag is waarom deelmobiliteit de mobiliteit van de toekomst is. Deelauto’s, deelfietsen en deelscooters zullen het eigen bezit van voertuigen niet vervangen. En ook het openbaar vervoer zal blijven bestaan. Deelmobiliteit is vooral een aanvulling op deze twee basisvormen van vervoer. Deelmobiliteit heeft de toekomst en kan uitgroeien tot de derde vorm van vervoer.

Meer Lezen

November 11, 2021

De afgelopen weken was deelmobiliteit volop in de belangstelling. Volgens het AD “is de verwachte populariteit uitgebleven”. Rapporten van het KIM en CROW werden aangehaald. “Groei op alle vlakken” schrijft CROW zelf en staatssecretaris Van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat) noemt de CROW-cijfers goed nieuws: “Autodelen zit in de lift en dat is mooi”. Huh? Hoe anders

Meer Lezen

October 14, 2021

Deelmobiliteit wordt de laatste jaren steeds vaker in een adem genoemd met gebiedsontwikkeling. En terecht. Bij nieuwbouw en herontwikkeling doet zich de beste kans voor om de ruimtes slimmer te gebruiken en bewoners en bedrijven te verleiden tot ander parkeer- en reisgedrag.  Maar hoe snel ontwikkelt deelmobiliteit zich nu echt en waar zitten de verschillen in

Meer Lezen

October 7, 2021

De meeste gemeentes hebben de mobiliteitsaanbieders nog niet voor het kiezen. Hoe kan aanbod op een nieuwe locatie gaan groeien?

Meer Lezen

September 30, 2021

Mobiliteitshubs in gebiedsontwikkeling, ontwikkelen zich snel. Als gemeente en ontwikkelaar sta je daarbij voor financiële en organisatorische uitdagingen.

Meer Lezen